18:30 | 09/01/2018

Lâm Đồng: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các KCN đến năm 2020

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa nhận được Công văn số 9780/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp (KCN) đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về vấn đề này, ngày 03/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 05/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Đề án gửi kèm Văn bản số 9780/BKHĐT-QLKKT ngày 28/11/2017, tỷ lệ lấp đầy các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt khoảng 82,07%. Vì vậy, việc xem xét thành lập KCN Phú Bình (246\ha) và bổ sung các KCN nêu trên vào Quy hoạch tổng thể phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020 cần thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất, khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

Nội dung Đề án chưa làm rõ sự phù hợp của việc hình thành KCN Phú Bình với quy hoạch xây dựng vùng và đô thị; quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Đồng thời, Đề án chưa thể hiện rõ vị trí hình thành KCN Phú Bình và KCN nông nghiệp Tân Phú. Do 02 khu chức năng đặc thù này đều được dự kiến hình thành trên địa bàn xã Phú Hội, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, Đề án cần nghiên cứu bổ sung về khả năng liên kết giữa 02 khu vực này trong việc đầu tư xây dựng và sử dụng chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời nêu rõ quỹ đất dự trữ phát triển đối với KCN Phú Bình để tránh gặp khó khăn khi có nhu cầu mở rộng như trường hợp của 02 KCN Phú Hội và Lộc Sơn.

Việc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Bình thành lập mới cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: