12:17 | 08/11/2018

Nên duy trì quy hoạch xây dựng tỉnh

(Xây dựng) - Tư tưởng chủ đạo của Luật Quy hoạch là tích hợp các quy hoạch rời rạc thành quy hoạch thống nhất, mang tính định hướng chung, thống nhất để tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch khác nhau.


Quy hoạch xây dựng tỉnh là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng quản lý hoạt động xây dựng quy hoạch trên không gian tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đó của Luật Quy hoạch thì phương án lý tưởng nhất là thực hiện tích hợp tất cả các nội dung cần quy hoạch thành một bản quy hoạch duy nhất. Trên đó, thể hiện đầy đủ các định hướng chiến lược phát triển dài hạn vào các mô hình, các phân kỳ cho từng giai đoạn. Đồng thời, thể hiện chi tiết đầy đủ các yếu tố kỹ thuật của từng chuyên ngành ứng với từng mô hình cũng như từng giai đoạn phát triển. Như vậy, chỉ cần một bản quy hoạch duy nhất không cần phải có đến các quy hoạch chuyên ngành hay quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành khác.

Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng bên cạnh quy hoạch chung vẫn phải có quy hoạch ngành và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành như dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch quy định. Bản quy hoạch duy nhất được nói tới bên trên thì ý tưởng rất khó thực hiện bởi có quá nhiều các loại thông tin khác nhau, cần được thể hiện dưới các hình thức biểu diễn khác nhau và cũng phải được thể hiện ở các tầng lớp thông tin khác nhau. Chính vì vậy, để đơn giản phải thực hiện tách riêng từng thông tin riêng biệt, đặc trưng và thể hiện chi tiết từng lớp yếu tố đó thành từng yếu tố chuyên ngành kỹ thuật, người ta gọi đó là sản phẩm của quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành thành các phần quy hoạch riêng.

Tuy chúng ta tách riêng ra từng lớp thông tin thành các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, nhưng yêu cầu về tích hợp thì phải đảm bảo khi chồng các lớp thông tin này lên nhau thì các phương án quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành không được phép trái cho với quy hoạch chung. Tất cả phải trùng khớp với nhau và không được sai lệch, không được mâu thuẫn. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy không thể có một quy hoạch chung mà vẫn phải có các quy hoạch ngành và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhưng đồng thời phải đảm bảo tính tích hợp thống nhất như Luật Quy hoạch quy định.

Vấn đề đặt ra là có một sự khác biệt giữa tờ trình của Chính phủ về Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch với bản thẩm tra của Ủy ban Kinh tế có ý kiến khác nhau là có nên có quy hoạch xây dựng tỉnh riêng bên cạnh quy hoạch tỉnh không, hay là gộp nội dung này vào trong quy hoạch tỉnh? Như trên tôi đã nói, về mặt lý thuyết có thể gộp tất cả các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào nội dung quy hoạch chung. Tuy nhiên, quy hoạch xây dựng này cũng là một dạng của quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và có những biểu diễn riêng về mặt đặc tính kỹ thuật. Do vậy, theo tôi nên để quy hoạch xây dựng tỉnh như là một quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành riêng để chúng ta chi tiết hóa những nội dung phát triển không gian của quy hoạch tỉnh.

Chúng ta cũng biết quy hoạch chính là một công cụ để nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về định hướng phát triển một lĩnh vực nào đó. Vậy quy hoạch xây dựng tỉnh chính là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng quản lý hoạt động xây dựng quy hoạch trên không gian tỉnh, để đảm bảo chi tiết hóa không gian phát triển kinh tế - xã hội của lãnh thổ. Chính vì vậy, tôi đồng tình với đề xuất của dự thảo đề án cũng như Tờ trình của Chính phủ nên duy trì quy hoạch xây dựng tỉnh riêng như là một dạng quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Hoàng Văn Cường – Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Các bài đã đăng: