14:43 | 08/01/2019

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định

(Xây dựng) – Ngày 7/1, tại Bộ Xây dựng, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc chủ trì Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị có sự tham gia của các Bộ, ngành, UBND tỉnh Nam Định và các hiệp hội nghề nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cần thiết điều chỉnh quy hoạch

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - VIUP là cơ quan tư vấn lập quy hoạch.

TP Nam Định cách Thủ đô Hà Nội 90km, là đầu mối giao thông quan trọng gồm các Quốc lộ: 21, 21B và 10, có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam.

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011. Ngày 28/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2106/QĐ-TTg công nhận TP Nam Định là đô thị loại I thuộc tỉnh Nam Định.

Trên cơ sở quy hoạch chung năm 2011, TP Nam Định đã nhanh chóng triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để cụ thể hóa các định hướng chiến lược của quy hoạch chung, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch cho thấy một số bất cập cần phải nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh do hệ thống văn bản pháp quy về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị cùng với quy hoạch của ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố có tác động không nhỏ đến quản lý, thu hút đầu tư phát triển của thành phố; một số định hướng phát triển dịch vụ, thương mại, đô thị mới chưa được nghiên cứu, cập nhật vào đồ án Quy hoạch chung TP Nam Đinh; nhiều đề xuất đầu tư mới có những khác biệt với định hướng Quy hoạch chung năm 2011; cần kiểm soát chặt chẽ phát triển hạ tầng, công trình cao tầng, không gian công cộng…

UBND tỉnh Nam Định đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Nam Định theo hướng cập nhật, bổ sung các định hướng mới, mục tiêu đưa TP Nam Định trở thành đô thị Trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Hướng tới đô thị vùng Nam Đồng bằng sông Hồng

Theo Báo cáo tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ tại Hội nghị, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có tổng diện tích 187,99km2, gồm toàn bộ diện tích TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và một phần huyện Vụ Bản, huyện Nam Trực.

Đô thị Nam Định được điều chỉnh với tính chất là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của tỉnh Nam Định; đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, dịch vụ du lịch của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Nhiệm vụ đề ra những yêu cầu chính cần được giải quyết trong đồ án, gồm: Cập nhật các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh Nam Định đã được phê duyệt; Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị, xác định những tồn tại, bất cập của quy hoạch chung năm 2011 và đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục; Dự báo các nhu cầu phát triển đô thị Nam Định trong giai đoạn mới; Nghiên cứu, cập nhật đề xuất mới về phát triển cơ sở hạ tầng; Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian đô thị; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về đấu nối hệ thống hạ tầng giao thông; Đề xuất các quy định quản lý, hướng dẫn kiểm soát phát triển đô thị, làm cơ sở xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn đô thị Nam Định linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích giúp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, trên tất cả các lĩnh vực như: Đầu tư, tài chính, môi trường, văn hóa, du lịch, quốc phòng, an ninh, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật. Trước đó, các Bộ, ngành và hiệp hội nghề nghiệp đã có góp ý cụ thể, chi tiết bằng văn bản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trần Thu Hằng đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung một số tính chất của đô thị Nam Định, làm rõ động lực mới của đô thị Nam Định, chú ý tính liên kết vùng, cập nhật và phân tích rõ hơn hiện trạng sử dụng đất của đô thị, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo, gửi UBND tỉnh Nam Định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thanh Nga

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: