15:30 | 13/03/2019

Phú Thọ cần hoàn chỉnh nội dung kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì đến năm 2030

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 401/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc làm rõ kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì.


Một góc TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 370/VPCP-CN ngày 14/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 theo đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ tại Công văn số 07/UBND-KTN ngày 02/01/2019.

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì đến năm 2030 và quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì đến năm 2030 như sau:

Nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì cần bổ sung và làm rõ lý do, sự cần thiết, tính khả thi của các kiến nghị điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng giao thông (rà soát kỹ 15 vị trí, nội dung kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung trong Công văn số 07/UBND-KTN ngày 02/01/2019.

Báo cáo đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì cần tuân thủ các yêu cầu của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 10, Điều 29, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14).

Trên cơ sở báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì đã hoàn thiện nội dung, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Việt Trì, làm cơ sở để triển khai theo quy định pháp luật hiện hành.

Đức Cương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: