15:59 | 19/04/2018

Quảng Ninh: Bổ sung KKT ven biển Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam

(Xây dựng) - Phúc đáp Công văn số 1062/BKHĐT-QLKKT ngày 23/02/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến đối với đề xuất bổ sung Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam, mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 750/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một góc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Nguồn: Internet).

Theo đó, việc xây dựng đề án bổ sung KKT ven biển Quảng Yên vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam là có cơ sở, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế khu vực ven biển thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung.

Để hoàn thiện đề án, đề nghị cần lưu ý hoàn chỉnh một số nội dung: Bổ sung nội dung đánh giá, rà soát tình hình hoạt động quản lý các KKT ven biển của cả nước nói chung và Quảng Ninh nói riêng để đề xuất mô hình, quan điểm, mục tiêu phát triển mới cho KKT ven biển Quảng Yên.

Việc xác định ranh giới KKT ven biển Quảng Yên phải căn cứ tính chất, quy mô các khu chức năng của các đồ án quy hoạch đô thị được duyệt (Quy hoạch chung TP Uông Bí, quy hoạch chung thị xã Quảng Yên và các quy hoạch xây dựng có liên quan) đã được phê duyệt; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, phát triển bền vững, tránh đầu tư dản trải, phân tán nguồn lực, cần lựa chọn phân kỳ đầu tư, xác định lại mục tiêu, tiêu chí cho các dự án trọng điểm tạo đột phá cho KKT.

Các khu vực phát triển KKT cần lưu ý việc bảo tồn và khai thác cảnh quan môi trường thiên nhiên đối với các khu vực bảo tồn; đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: