15:13 | 10/04/2019

Rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch và Nghị quyết 74/2018/QH14

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về việc rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch năm 2017, theo Bộ Xây dựng, tại Điểm c, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch năm 2017 đã có quy định chuyển tiếp đối với các quy hoạch được tích hợp.

Tuy nhiên, nội dung chỉ quy định chuyển tiếp đối với quy hoạch chuyên ngành đã được lập, phê duyệt sẽ được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; chưa quy định rõ đối với trường hợp trong khoảng thời gian quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được quyết định hoặc phê duyệt mà các quy hoạch được tích hợp vào các quy hoạch nêu trên (vẫn còn trong thời hạn quy hoạch đã được phê duyệt) có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch thì có được thực hiện việc điều chỉnh hay không? Việc điều chỉnh (nếu có) thì có được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành hay không?

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị quyết số 74/2018/QH14 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trường hợp quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hết thời hạn trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt, Chính phủ chỉ đạo việc điều chỉnh kéo dài thời hạn quy hoạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành có quy hoạch được tích hợp cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh kéo dài thời hạn của quy hoạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành có quy hoạch được tích hợp sẽ không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc điều chỉnh bởi các các luật chuyên ngành đã được sửa đổi theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Theo đó, không còn quy định để thực hiện điều chỉnh kéo dài thời hạn đối với các quy hoạch này.

Không chỉ vậy, tại Khoản 2, Điều 59 của Luật Quy hoạch năm 2017 đã có quy định chuyển tiếp đối với trường hợp quy hoạch đã được lập, thẩm định trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt nhưng chỉ xử lý đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội chỉ quy định đối với trường hợp quy hoạch được tích hợp hết thời hạn trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt.

Như vậy, cả Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 74/2018/QH14 đều không quy định đối với trường hợp các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Điều này gây vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện đối với các quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng thuộc đối tượng tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt.

Qua rà soát, hiện có 9 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND các tỉnh đã tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 (gồm: Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Trong đó, 03 quy hoạch đã được phê duyệt (Bắc Ninh, Bình Định, Lâm Đồng); 1 quy hoạch (Đắk Nông) đã được Bộ Xây dựng thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 2 quy hoạch (Bắc Kạn, Điện Biên) đã được thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập 2 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh gồm: Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: