15:01 | 24/05/2019

Sở Xây dựng Thanh Hóa nói gì về việc điều chỉnh quy hoạch của Cty Euro?

(Xây dựng) – Về việc điều chỉnh quy hoạch của Cty Euro, đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của Cty Euro là phù hợp với quy hoạch chung. Cty Euro chỉ điều chỉnh bổ sung thêm bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải và mật độ một số khu, trên cơ sở đó Sở thấy phù hợp nên đã thỏa thuận.


Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết quy hoạch chi tiết 1/500 của Cty Euro phù hợp với quy hoạch chung.

Như Báo điện tử Xây dựng đã có bài viết: “Thanh Hóa: Vì sao Cty Euro được phê duyệt quy hoạch chi tiết có mật độ xây dựng vượt quy hoạch chung?”, phản ánh về sự bất thường trong điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của Cty TNHH Du lịch và Thương mại Euro (Cty Euro) với mật độ cao hơn so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trước đó.

Được biết, trước khi UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho Cty Euro thì đã có văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng. Qua đó, ngày 09/8/2018, Sở Xây dựng Thanh Hóa có Văn bản số 4488/SXD-HĐXD về việc tham gia ý kiến thỏa thuận quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Để làm sáng tỏ những khúc mắc trên, ngày 24/5, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc trao đổi với đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa. Vị đại diện này cho biết: Việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cty Euro là thuộc thẩm quyền của UBND huyện Hoằng Hóa, Sở chỉ thỏa thuận dựa trên quy hoạch tổng thể (theo Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hoằng Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa – PV) và xét thấy phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Cụ thể, như mật độ xây dựng tổng thể vùng ven biển huyện Hoằng Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến được phê duyệt lên tới 60%, trong khi đó mật độ xây dựng tổng thể của Cty Euro vào khoảng chỉ 37%. Ngoài ra, phía Cty Euro họ chỉ bổ sung thêm bãi đỗ xe, hệ thống xử lý nước thải, mật độ xây dựng từng khu cũng phù hợp, nên Sở đã có văn bản thỏa thuận.

Như vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Cty Euro là phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng ven biển huyện Hoằng Hóa và quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trần Cường

Các bài đã đăng: