17:04 | 20/10/2018

Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực phía Tây TP Hạ Long

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 9405/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long khu vực phía Tây TP Hạ Long. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Một góc TP Hạ Long. (Nguồn: Internet)

Theo đó, để có cơ sở thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Hạ Long khu vực phía Tây TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh cần hoàn thiện nội dung báo cáo tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; bổ sung báo cáo giải trình trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành; tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp.

Nội dung báo cáo cần xác định rõ quy mô khu vực nghiên cứu, xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh. Khu vực điều chỉnh cục bộ phải đảm bảo gắn kết không gian đô thị hiện hữu, có giải pháp bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn; tăng đất cây xanh thể dục thể thao, đất đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch, hạn chế tác động môi trường cảnh quan chung TP Hạ Long; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội, làm rõ lợi ích của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, lợi ích quốc gia cũng như đề xuất cụ thể các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung, chỉnh sửa trước khi Bộ Xây dựng thẩm định .

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: