14:48 | 20/08/2019

Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Huyện Vĩnh Lộc được phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 (Ảnh: maps.google.com).

Theo đó, diện tích khu vực lập quy hoạch là 157,72km2, thuộc địa giới hành chính toàn bộ huyện Vĩnh Lộc, bao gồm 16 đơn vị hành chính. Với mục tiêu xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ với đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, đưa Vĩnh Lộc trở thành huyện tiên tiến, có nền kinh tế phát triển với tỷ trọng dịch vụ du lịch; nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển công - tiểu thủ công nghiệp vượt trội; bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ; kết nối các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt của khu vực Bắc Trung Bộ.

Định hướng không gian vùng được chia làm 2 tiểu vùng: Tiểu vùng I gồm 9 xã và thị trấn (phía Tây sông Bưởi); tiểu vùng II gồm 7 xã (phía Đông sông Bưởi).

Tiểu vùng I: Tập trung phát triển các chức năng của thị trấn huyện lỵ và bảo tồn phát huy Di sản văn hóa Thành nhà Hồ và phát triển công nghệ cao và tạo ra các sản phẩm gắn với phát triển du lịch.

Tiểu vùng II: Phát triển công nghệ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ thượng mại và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp rau sạch và tạo ra sản phẩm gắn với phát triển du lịch.

Trần Cường

Các bài đã đăng: