15:11 | 13/08/2019

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

(Xây dựng) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) Lê Tuấn Quốc vừa chủ trì cuộc họp nhằm nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Quy hoạch này có tầm nhìn đến năm 2050.

Để bảo đảm triển khai kịp thời lập Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động lập dự toán và nghiên cứu đề xuất Kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh xem xét thông qua.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến, tổ chức thẩm định và phê duyệt) là 05 tháng, từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019; thời gian tổ chức lập quy hoạch tỉnh (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến, tổ chức thẩm định và phê duyệt; đồng thời lập và phê duyệt Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược) là 24 tháng, từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021.

Nhằm triển khai kịp thời theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, ông Quốc đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch BR-VT cũng yêu cầu các ngành, địa phương đóng góp ý kiến chuyên môn đối với các dự thảo của báo cáo Quy hoạch tỉnh gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 05/02/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch 2017, trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: