10:39 | 23/05/2019

TP Hồ Chí Minh phê duyệt 600 đồ án quy hoạch 1/2000

(Xây dựng) – Thực hiện theo Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025. Hiện, TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung.


Bản đồ định hướng phát triển không gian TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Theo đó, thời gian qua, thành phố đã phê duyệt 600 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 với diện tích khoảng 82.624 ha. Do đó, trên địa bàn thành phố, cơ bản phủ kín Quy hoạch các khu vực đô thị để làm cơ sở xác định hành lang bảo vệ dọc kênh rạch, đồng thời cũng là pháp lý quy hoạch thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Đến nay, đã có 445 đồ án đang ổn định, không có kế hoạch điều chỉnh, 20 đồ án đang rà soát, 67 đồ án đang trong quá trình lập, thẩm định và 8 đồ án thành phố đang xem xét phê duyệt.

Công tác lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (Quy chế cấp 2), lập thiết kế đô thị riêng tại các khu vực lõi trung tâm, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực cảnh quan đặc thù... được quan tâm triển khai. Từ đó, tạo sự đồng bộ với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn thành phố.

Cao Cường

Các bài đã đăng: