08:09 | 10/02/2019

Viện QHXD Thái Nguyên: Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Xây dựng) - Viện QHXD Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên, được chính thức thành lập từ năm 2003. Trải qua 15 năm hình thành và hoạt động, Viện luôn phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu quy hoạch đầu ngành của tỉnh, tham mưu cơ chế, chính sách quản lý quy hoạch, tích cực tham gia công tác tư vấn, thiết kế, đầu tư xây dựng đô thị, và thực hiện một số chức năng quản lý quy hoạch đô thị tại địa phương. Các đồ án quy hoạch của Viện thực hiện đã đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong từng giai đoạn của ngành Xây dựng Thái Nguyên.


Phối cảnh công trình tôn tạo Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915 do Viện QHXD Thái Nguyên lập.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Viện QHXD Thái Nguyên đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn trên các lĩnh vực: Quản lý dự án, lập dự án, khảo sát địa hình, địa chất để phục vụ cho việc nghiên cứu xác lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng, giám sát kỹ thuật thi công xây dựng, thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn đấu thầu và các dịch vụ tư vấn khác qua các hợp đồng kinh tế.

Năm 2018, trong bối cảnh chuyển giao thế hệ lãnh đạo, đơn vị vừa duy trì sản xuất kinh doanh vừa tiến hành các bước cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 19 hội nghị TW6, đề án 79/KH-TU ngày 09/3/2018 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo khác, Viện QHXD Thái Nguyên vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trước thời hạn.

Trong năm vừa qua đơn vị đã trúng thầu thiết kế một số đồ án lớn do các DN, các tập đoàn lớn là nhà đầu tư, uy tín của đơn vị ngày một được củng cố và nâng cao.

Có được thành quả đó là do tập thể lãnh đạo đơn vị luôn tranh thủ và theo sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở. Ngoài ra một yếu tố quan trọng quyết định đó là đơn vị đang có một đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, đoàn kết.

Thương hiệu Viện QHXD Thái Nguyên là thương hiệu uy tín trong ngành Xây dựng Thái Nguyên đã được các thế hệ đi trước xây dựng và đến thời điểm này sẽ vẫn được thế hệ kế tiếp gìn giữ và phát triển.

Chia sẻ với Báo Xây dựng, Phó viện trưởng Viện QHXD Thái Nguyên KTS Lê Phương Bằng, người điều hành đơn vị kể từ khi KTS Nguyễn Thọ Hiếu nghỉ hưu gần một năm nay cho rằng: Quá trình cổ phần là để DN phát triển tốt hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng. Chất lượng dịch vụ tư vấn phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người và phương pháp quản trị, không phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư. Vì vậy để giữ được thương hiệu, giữ được nguồn nhân lực mà nhiều năm xây dựng tập thể CBCNVC&NLĐ Viện QHXD Thái Nguyên kiến nghị lãnh đạo Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh cho chủ trương để Viện QHXD Thái Nguyên cổ phần hóa theo hướng đảm bảo tính ổn định thông qua việc xử lý công nợ và quyền lợi của người lao động. Do các dự án, các công trình kéo dài có thể nhiều năm, nên thu nhập của người lao động không trực tiếp được hưởng ngay sau khi thực hiện xong công việc (nguồn vốn bố trí chưa đủ hoặc có công trình thực hiện xong từ 2 - 3 năm chưa bố trí vốn) vì thế cần có cơ chế phù hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp về thu nhập của người lao động.

Bên cạnh đó, đại diện Viện QHXD Thái Nguyên cũng mong muốn việc cổ phần hóa không làm thay đổi mô hình hoạt động sản xuất dẫn đến sự tan rã tổ chức đã nhiều năm xây dựng, gây phân tán nguồn nhân lực trí tuệ của xã hội.

“Việc cổ phần hóa có lộ trình và phương án phù hợp sẽ là một điều kiện tốt nhất để chúng tôi tiếp tục đóng góp hơn nữa cho ngành và cho địa phương, tránh những mô hình cổ phần hóa không phù hợp làm suy yếu nguồn nhân lực”- KTS Lê Phương Bằng nhấn mạnh.

Nguyễn Thành

Các bài đã đăng: