11:09 | 13/05/2019

Ý kiến của Bộ Xây dựng về dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam - UPIS năm 2020

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc góp ý nội dung Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (Dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam - UPIS) do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại năm 2020.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam - UPIS được xây dựng để hướng tới việc tra cứu, cung cấp thông tin quy hoạch đến người dân dễ dàng và thuận lợi hơn, làm tăng tính công khai, minh bạch trong lập, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt; tăng cường sự giám sát của người dân trong thực hiện quy hoạch.

Thông qua hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam - UPIS, sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lập, thực hiện quy hoạch sẽ được mở rộng về đối tượng được lấy ý kiến, cụ thể về nội dung lấy ý kiến, tiếp nhận và phản hồi kịp thời ý kiến người dân, qua đó khuyến khích sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch xây dựng.

Như vậy, việc hình thành hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam sẽ góp phần tích cực để các đối tượng là người già, phụ nữ được tiếp cận thông tin quy hoạch một cách dễ dàng, thuận tiện và không gây bất bình đẳng giới khi vận hành hệ thống trong thực tế.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Koica tại Việt Nam thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam”. Dự án đã hoàn thành với 04 nội dung chính: (1) Xây dựng bộ chỉ số đô thị xanh; (2) Thiết lập hệ thống GDSS; (3) Lập phương án quy hoạch thí điểm tại khu đô thị Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; (4) Xây dựng khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh.

Hiện nay, các kết quả dự án đã được Bộ Xây dựng và các địa phương tiếp nhận, từng bước áp dụng trong công tác lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Cụ thể:

Bộ chỉ tiêu đô thị xanh: Là cơ sở để Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống GDSS: Hệ thống giám sát quy hoạch đô thị xanh đã được cài đặt tại Bộ Xây dựng để theo dõi thông tin quy hoạch đô thị, đánh giá đô thị theo quan điểm đô thị xanh. Hiện tại, hệ thống mới đưa vào các dữ liệu của 2 địa bàn thí điểm, song đây là một trong các cơ sở quan trọng để Bộ Xây dựng lập kế hoạch xây dựng bổ sung dữ liệu của các địa phương khác vào hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ ra quyết định quy hoạch đô thị xanh đã được cài đặt tại các địa bàn thí điểm (Thái Nguyên, Kiên Giang) nhằm hỗ trợ công tác lập, phê duyệt quy hoạch theo hướng đô thị xanh trên cơ sở tính toán, xác định chỉ số cụ thể về phát thải khí nhà kính để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu.

Về phương án quy hoạch thí điểm: Việc xây dựng phương án thí điểm giúp Bộ Xây dựng và 02 địa phương hình dung cụ thể về diện mạo đô thị xanh được lập với sự hỗ trợ của hệ thống GDSS. Trên cơ sở đề xuất của dự án, UBND TP Rạch Giá đã tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố, điều chỉnh các dự án tại khu vực lấn biển, mở rộng các trục không gian hướng biển đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Xây dựng khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh: Kết quả xây dựng khung pháp lý đã hỗ trợ Bộ Xây dựng trong rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, xem xét các quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

Trong thời gian tới, theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp và hướng tới lồng ghép các quy định về quy trình lập quy hoạch đô thị xanh vào hệ thống pháp luật về xây dựng.

Bộ Xây dựng đánh giá cao kết quả của dự án và đã chủ trì tổ chức 3 hội nghị phổ biến kết quả đến các Sở xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại các địa phương. Theo đó, các địa phương đã tiếp nhận được tài liệu sản phẩm của dự án, tiếp nhận địa chỉ website và cung cấp tài khoản để truy cập hệ thống GDSS của Bộ Xây dựng.

Thông qua hội nghị phổ biến, các địa phương mong muốn Bộ Xây dựng và Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để vận hành, sử dụng GDSS hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong chuyên ngành Xây dựng.

Tại Việt Nam, biến đổi khí hậu gây ra các tác động tiêu cực đến phát triển đô thị. Công tác quy hoạch đô thị cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua sử dụng đất, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp.

Để đề xuất được các giải pháp thích ứng phù hợp và khả thi, các địa phương cần tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hiện trạng đô thị, tác động thực tế của biến đổi khí hậu, thông tin quy hoạch đô thị đang thực hiện và kịch bản biến đổi khí hậu dự báo.

Các nhóm thông tin dữ liệu về quy hoạch khi được xây dựng đồng bộ trong một hệ thống sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích để hoạch định chính sách phù hợp, quản lý phát triển đô thị hiệu quả, tránh được các rủi ro trong đầu tư, phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam sẽ giúp việc hình thành các yếu tố cấu thành nên đô thị thông minh trên phương diện hành chính và quản lý đô thị như: Xây dựng dữ liệu nền về quy hoạch đô thị, tích lũy và chia sẻ thông tin đô thị, số hóa từ bước lập quy hoạch đô thị, giám sát việc thực hiện các dự án quy hoạch đô thị... thuận lợi và đồng bộ, góp phần kiểm soát phát thải, quản lý và điều phối giao thông trong đô thị, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quy hoạch đô thị là một trong các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng cần sớm triển khai thực hiện theo quy định pháp luật để đồng bộ với công tác lập quy hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu của quốc gia.

Tại đợt điều tra tiền khả thi đối với Dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đô thị Việt Nam - UPIS vào tháng 01/2019, đoàn chuyên gia Hàn Quốc và đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện dự án GDSS ở giai đoạn 1 và việc triển khai thực hiện dự án UPIS trong giai đoạn 2 là cấp thiết và có khả thi cao.

Vì vậy, Bộ Xây dựng mong muốn Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc hỗ trợ để thực hiện dự án trong năm tài khóa 2020 nhằm phát huy và nhân rộng kết quả dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam (GDSS) đã được thực hiện ở giai đoạn I.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: