09:41 | 20/01/2019

Ý kiến về việc bổ sung Dự án điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 10181/BCT-ĐL ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về bổ sung Dự án điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dự án điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 được dự kiến đầu tư xây dựng với tổng diện tích đất được đề xuất sử dụng khoảng 215ha. Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, cần lưu ý và hoàn chỉnh một số nội dung sau:

Theo nội dung hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 10181/BCT-ĐL ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương, Dự án điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 được đầu tư xây dựng bao gồm những hạng mục công trình chủ yếu như: Hệ thống giá đỡ các tấm pin mặt trời, nhà quản lý vận hành, kho và xưởng sửa chữa, hệ thống đường nội bộ, hệ thống trạm biến áp, hệ thống đường dây đấu nối điện của dự án vào lưới điện chung của khu vực và hệ thống công trình phụ trợ.

Nhằm đảm bảo tính khả thi, cần thuyết minh sơ bộ về đầu tư xây dựng các công trình, bổ sung các bản vẽ cần thiết để cho thấy rõ được quy mô xây dựng của dự án.

Các dự án điện mặt trời có đặc thù là chỉ cung cấp được điện năng vào ban ngày nên bài toán cân bằng công suất của dự án cần được làm rõ và phân tích phương án đấu nối điện năng của dự án vào lưới điện chung của khu vực.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Để đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ báo cáo hiệu chỉnh bổ sung quy hoạch cần được thuyết minh bổ sung về phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án.

Theo hồ sơ bổ sung quy hoạch, Dự án điện mặt trời Hải Lý Bình Phước 2 có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 215ha. UBND tỉnh Bình Phước cần rà soát và có ý kiến về quy mô sử dụng đất của dự án theo yêu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương nhằm đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan để có đủ điều kiện xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: