20:08 | 15/08/2019

Yên Bái: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận

(Xây dựng) - Ngày 14/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia về nội dung đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận (chủ yếu là vùng hồ Thác Bà) được quy hoạch để hướng tới phát triển du lịch (Ảnh: T/L).

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030, cụ thể: Điều chỉnh tên gọi của đồ án và điều chỉnh quy mô lập quy hoạch. Theo đó, quy mô lập quy hoạch điều chỉnh với diện tích 6.227,98 ha (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Yên Bình và một phần diện tích các xã: Vĩnh Kiên, Phú Thịnh, Hán Đà, thị trấn Thác Bà); quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 40.000 người.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận đến năm 2030 do Cty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái lập. Mục tiêu của Đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Yên Bái, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Bình. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ nhịp độ phát triển về mọi mặt cho các cụm kinh tế - xã hội của huyện, trung tâm các tiểu vùng lân cận. Đồ án cũng nhằm xây dựng thị trấn Yên Bình theo đúng định hướng chiến lược của tỉnh và của huyện, đưa kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng khá và ổn định; đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc. Quy hoạch và xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận trở thành trung tâm phát triển du lịch và dịch vụ của tỉnh, hướng tới đô thị loại IV năm 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu và các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch cơ bản thống nhất với quy hoạch chung, vùng phụ cận chủ yếu là vùng hồ Thác Bà để phát triển du lịch, đồng thời có một số ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn cần làm rõ tính chất đồ án là khu vực văn hóa, thể thao, du lịch phụ trợ hồ Thác Bà; bổ sung thêm về định hướng phát triển du lịch trên các đảo nổi của hồ Thác Bà; cần làm rõ hơn việc bố trí các khu chức năng khu vực thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận; nghiên cứu xem xét bổ sung thêm phần đánh giá hiện trạng khu vực lòng hồ Thác Bà, nêu rõ sự liên kết giữa các tua tuyến du lịch; có định hướng xây dựng các luồng, tuyến, cảng bến đường thủy để đón khách du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đây là Đồ án đô thị loại V có những yếu tố đặc thù nhưng phức tạp, quy mô lớn nên từ việc xác định nhiệm vụ lập quy hoạch đòi hỏi sự nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất đồng bộ quy hoạch ngành, lĩnh vực, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đồ án, tiếp thu, chọn lọc các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Hội nghị”.

Để góp phần hoàn thiện Đồ án, tỉnh Yên Bái yêu cầu thống nhất xác định quy hoạch thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận không phải là Đồ án đô thị loại V thông thường mà có tính chất đặc thù vì nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể. Thị trấn Yên Bình và vùng phụ cận được xác định là một phân khu chức năng của Đồ án quy hoạch chung TP Yên Bái và vùng phụ cận, phạm vi nghiên cứu Đồ án quy hoạch phải đáp ứng rất nhiều chức năng khác nhau; việc tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch sau này phải đảm bảo thống nhất đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác, do vậy việc tiếp cận Đồ án cần phải đa chiều, có tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung làm rõ thêm các nội dung đánh giá hiện trạng, tính chất của đô thị; trong mục tiêu phát triển, có thể nghiên cứu thêm trong mục tiêu phát triển bền vững cần gắn với chức năng đô thị du lịch; phải nêu rõ cơ cấu kinh tế theo từng thời điểm, giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn cao đối với phần dự báo phát triển, đặc biệt là dự báo phát triển về du lịch cần cụ thể, sát thực hơn; trong định hướng phát triển không gian phải làm rõ hơn về phân khu chức năng và phân vùng không gian phát triển, gắn với định hướng kiến trúc cảnh quan. Thiết kế đô thị cần nhấn đến những điểm đặc trưng trong khu đô thị; cần làm rõ thêm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, luồng tuyến; lĩnh vực phát triển dịch vụ du lịch; danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư phát triển.

Đồng chí Đỗ Đức Duy yêu cầu đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu đưa ra tại Hội nghị và có báo cáo giải trình cụ thể từng vấn đề, chuẩn hóa lại dữ liệu của Đồ án để gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến.

Mai Thu

Các bài đã đăng: