15:11 | 04/07/2019

Đề nghị các tỉnh bố trí ngân sách mua thẻ BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật

(Xây dựng) - Bộ LĐTB&XH vừa có công văn gửi Bộ Y tế về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Theo Bộ LĐTB&XH, đến nay, trong tổng số 11,3 triệu người cao tuổi và 6,2 triệu người khuyết tật, ước tính có trên 95% người cao tuổi, người khuyết tật được cấp thẻ BHYT (trong đó có 1,6 triệu người cao tuổi, trên 1 triệu người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được NSNN hỗ trợ mua thẻ BHYT miễn phí). Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 100% người cao tuổi. Như vậy, ước tính còn khoảng 5% người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ BHYT - tương đương khoảng 670 nghìn người cao tuổi và 310 nghìn người khuyết tật cần có chính sách đặc thù của Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, chủ trương bao phủ BHYT toàn dân, trong đó có người cao tuổi, người khuyết tật là chủ trương lớn, quan trọng và hợp lòng dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện; quy định về KCB ban đầu cho người cao tuổi, người khuyết tật trong Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật ở tuyến cơ sở chưa thực hiện được hết cho các đối tượng; nhiều bệnh viện tuyến huyện chưa tổ chức được khoa lão khoa, tỷ lệ người cao tuổi, người khuyết tật đến KCB được lập hồ sơ quản lý sức khỏe định kỳ tại y tế tuyến cơ sở còn rất thấp; trạm y tế là nơi KCB ban đầu cho người cao tuổi nhưng tỷ lệ đối tượng có thẻ BHYT đăng ký KCB ở tuyến này còn thấp. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu bác sĩ chuyên ngành lão khoa, trình độ chuyên môn còn hạn chế.

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên, Bộ LĐTB&XH đề xuất Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật với mức 700 nghìn đ/người/năm, kinh phí dự kiến khoảng 600 tỷ đ/năm - kinh phí không lớn và các địa phương có thể bố trí được. Đề nghị Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND các tỉnh ưu tiên giải quyết vấn đề này và bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật.

VT

Các bài đã đăng: