14:45 | 19/10/2017

Na Uy sẽ xây dựng đường hầm chỉ dành cho tàu thuyền

(Xây dựng) – Na Uy đang xem xét việc xây dựng một đường hầm dành cho tàu, thuyền chạy qua biển Stadhavet. Đây là đường hầm trên biển đầu tiên có quy mô lớn.

Thu Giang – Linh Nguyễn (theo Tech Insider)

Các bài đã đăng: