21:01 | 20/04/2017

Sức mạnh hủy diệt của vũ khí hạt nhân

Kể từ năm 1945 đến nay, con người đã tiến hành hơn 2.051 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên thế giới với sức mạnh hủy diệt nằm ngoài sức tưởng tượng.


Theo Lê Hùng (Video: Business Insider)/vnexpress.net

Các bài đã đăng: