• Bộ Xây dựng triển khai Ngày pháp luật Việt Nam

    (Xây dựng) - Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 gắn với tổng kết 5 năm triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, hôm nay (15/11) tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; phần mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (LIMS) và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách.

|< < 11121 11122 11123 11124 11125 > >|