• VGBC phát hành LOTUS Công trình xây mới

    (Xây dựng) – Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) vừa phát hành LOTUS Công trình xây mới – Phiên bản 3 (LOTUS NC V3) nhằm thay thế 2 hệ thống chứng nhận LOTUS Phi nhà ở V2.0 (LOTUS NR V2.0 – phát hành vào tháng 06/2015) và LOTUS Nhà ở chung cư (LOTUS MFR – phát hành vào tháng 10/2015).

|< < 11851 11852 11853 11854 11855 > >|