10:24 | 26/04/2019

60 quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(Xây dựng) – Trong 3 ngày 24-26/4, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 60 quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trong khối.


Các quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng.

Khóa học sẽ tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những điều kiện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm đổi mới nội dung công tác học tập lý luận chính trị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã dành thời gian trao đổi với các học viên về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề dư luận đang quan tâm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho quần chúng ưu tú để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Mai

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: