19:35 | 12/02/2018

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ

(Xây dựng) - Tập trung hướng hoạt động về cơ sở, chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tham gia đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ, là phát biểu của bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN khi được hỏi về kế hoạch cho năm 2018 của CĐXDVN.

Năm 2018, CĐXDVN sẽ bám sát kế hoạch, nhiệm vụ của TLĐLĐVN, Bộ Xây dựng để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐXDVN và Đại hội XII CĐVN; phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng các thể chế, qui định; tiếp tục báo cáo với cấp ủy và phối hợp chuyên môn để chăm lo đời sống vật chất cho CNVCLĐ nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, năng lực của cán bộ công đoàn chuyên trách, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao...

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: