18:33 | 15/08/2017

Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quý II

(Xây dựng) – Ngày 11/8, tại TP HCM, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng khóa IX đã tổ chức Hội nghị quý II, nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng cùng đông đảo các đồng chí Đảng viên thuộc Khối cơ sở Bộ Xây dựng.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng quý II

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua cấp Ủy và Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cùng với đó Đảng ủy Khối đã triển khai học tập, quán triệt, xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa X; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và Đảng viên mới; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối còn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức, cơ sở thực hiện về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác quản lý Đảng viên, công tác kết nạp Đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã cho kết nạp 37 đảng viên mới.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của ngành Xây dựng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo và cho ý kiến, thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước tình hình kinh tế xã hội còn nhiều biến động, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quyết tâm thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Khối phối hợp với chính quyền đơn vị, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, chuẩn bị công việc gối đầu cho năm 2018; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng trong năm 2017.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Cty IDICO, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong toàn Đảng bộ.

Phương Mai

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: