10:50 | 07/01/2017

Bản tin Audio pháp luật - số 57

(Xây dựng) - Bản tin Audio pháp luật ngày 6/1 gồm những nội dung chính sau: Rà soát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước; Ngành Xây dựng triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; Trang trí công viên, vườn hoa phục vụ Tết.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016; danh sách các doanh nghiệp nhà nước cụ thể không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thông tin và biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/01/2017 để công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước vi phạm, chưa công bố thông tin trước công luận.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính rà soát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê báo cáo cụ thể chỉ số phát triển doanh nghiệp năm 2016 đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời phân tích kỹ về quy mô doanh nghiệp, lao động, quy mô vốn... báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Trung ương trước ngày 15/01/2017.

Ngành Xây dựng triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 ngành Xây dựng với các điểm cầu truyền hình tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Đỗ Đức Duy trình bày tại Hội nghị, năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực của Ngành. Trong đó, Bộ Xây dựng đã tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, trọng tâm là nhà ở xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Xây dựng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, trong đó trọng tâm là xây dựng dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Kiến trúc; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng. Bên cạnh đó, Bộ tập trung tổ chức thực hiện đưa Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn vào cuộc sống - tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị.

Trang trí công viên, vườn hoa phục vụ Tết

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo về phương án trang trí công viên, vườn hoa, cây hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra việc trang trí cây hoa, cây cảnh tại công viên, vườn hoa, vườn thú, đường Thanh Niên, nơi công cộng bảo đảm đơn giản, tiết kiệm; tập trung trang trí tại các trụ sở cơ quan Trung ương và Thành phố cho đẹp, đầm ấm; không thực hiện trang trí tại các địa điểm: vườn hoa Lý Tự Trọng, Vườn đường Thanh Niên; không đặt chậu hoa đào hai bên Công viên Lê Nin), báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/01/2017.

Báo điện tử Xây dựng

Các bài đã đăng: