11:07 | 23/10/2018

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 40/2018

(Xây dựng) - Trên Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 40/2018, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018 có các thông tin nổi bật sau: Ba Bộ bị phê bình chậm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao; Thi đua- Khen thưởng tránh chạy theo thành tích; Đề xuất kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Bộ Công an đề xuất bỏ nhiều thủ tục để tiết kiệm 300 tỷ mỗi năm; Đề xuất các ban, văn phòng cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó; Hà Nội: Sẽ số hóa và đồng bộ dữ liệu trên mọi lĩnh vực; Hải Phòng: 20 công chức bị “treo” vì chứng chỉ tiếng Anh có vấn đề; Kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; Tầm quan trọng của lãnh đạo nữ nhìn từ các lý luận hiện đại; Lòng tự trọng và “văn hóa không chạy chức chạy quyền”; Bộ Công thương dự kiến tiếp tục cắt bỏ 200 điều kiện kinh doanh; Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Bổ sung, sửa đổi loạt quy định liên quan đến cấp sổ “đỏ” ở Hà Nội.

PV

Các bài đã đăng: