15:04 | 23/10/2017

Bản tin Truyền hình Xây dựng số 15

(Xây dựng) – Trên Bản tin Truyền hình Xây dựng số 15 ngày 23/10/2017 có các thông tin nổi bật sau: Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ Quý IV/ 2017; Công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; Bộ Xây dựng bổ nhiệm hai cán bộ chủ chốt; Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng cần có tầm nhìn; Thành lập Cục Kinh tế xây dựng; Bộ Xây dựng ủng hộ các tỉnh bị lũ lụt; Bản tin Xây dựng – Bước ngoặt thông tin đa phương tiện của Báo điện tử Xây dựng; Công bố Kết luận Thanh tra về công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng tại quận Long Biên.

Báo điện tử Xây dựng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: