14:00 | 17/06/2019

Bản tin Truyền hình Xây dựng số 93

(Xây dựng) – Trên Bản tin Truyền hình Xây dựng số 93 ngày 17/6 có những thông tin nổi bật sau: Bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc; Quốc hội thông qua Nghị quyết về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị; Hoàn thiện phương pháp xác định địnhmức cơ sở.

Báo điện tử Xây dựng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: