14:23 | 29/07/2019

Báo Xây dựng bổ nhiệm bà Lại Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế

(Xây dựng) – Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Báo Xây dựng về công tác tổ chức cán bộ, ngày 29/7, ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã ký Quyết định số 51/QĐ-BXD về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Lại Thị Ngọc Hà - Cử nhân Báo chí, Phóng viên Ban Kinh tế giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế (Báo Xây dựng).


Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng thay mặt Ban Biên tập đã trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Lại Thị Ngọc Hà.

Quyết định bổ nhiệm bà Lại Thị Ngọc Hà căn cứ trên Quyết định số 75/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 25/01/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Xây dựng; căn cứ trên Quyết định số 828/QĐ-BXD ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế giới thiệu, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng và căn cứ vào yêu cầu tình hình công tác cán bộ của Báo Xây dựng.

Tại lễ công bố Quyết định, ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh: Trên cương vị mới, đề nghị bà Lại Thị Ngọc Hà có trách nhiệm phát huy thế mạnh, tham gia xây dựng Ban Kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực và tổ chức sản xuất các tuyến bài chuyên sâu về các vấn đề kinh tế của ngành Xây dựng theo đúng mục tiêu tôn chỉ của Báo.

Theo Quyết định, bà Lại Thị Ngọc Hà có trách nhiệm tham gia lãnh đạo Ban Kinh tế, triển khai nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Ban Biên tập. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 29/7/2019.

PV

Các bài đã đăng: