15:50 | 20/06/2019

Báo Xây dựng góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) – Khẳng định vai trò của Báo Xây dựng trong việc tuyên truyền, phổ biến, tham gia xây dựng và bảo vệ chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và pháp luật ngành Xây dựng nói riêng, bà Tống Thị Hạnh – Vụ Trưởng Vụ Pháp Chế (Bộ Xây dựng) cho biết: “Thời gian qua, Báo Xây dựng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực xây dựng”.

Bà Tống Thị Hạnh – Vụ Trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng).

Bà Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng: Công tác pháp chế luôn được Lãnh đạo Bộ Xây dựng quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, Vụ Pháp chế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xây dựng, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, đề án như: Luật Kiến trúc được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (ngày 13/6) với những nội dung đổi mới trong công tác quản lý kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, như: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng…; Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh…

Đồng thời, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên, liên tục, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ các quy định của pháp luật về xây dựng; các công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ được cập nhật kịp thời các quy định mới. Việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia kịp thời đã tạo nguồn dữ liệu chính thống về các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, phục vụ hữu ích cho việc tra cứu văn bản. Thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...

“Thời gian qua, Báo Xây dựng, với chức năng tuyên truyền, phổ biến, tham gia xây dựng và bảo vệ chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, pháp luật ngành Xây dựng nói riêng, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên.

Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, báo chí luôn đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, giúp các cơ quan, ban, ngành xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách. Nhân dịp 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Xây dựng. Mong rằng, trong thời gian tới, Báo Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong công tác phổ biến, theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật… giúp Vụ pháp chế hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019” - bà Tống Thị Hạnh chia sẻ.

Thân Nam

Các bài đã đăng: