12:40 | 18/03/2017

Bổ nhiệm lãnh đạo Sở trái quy định: Hải Phòng yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm

(Xây dựng) - Sau khi Bộ Nội vụ có công văn kết luận việc bổ nhiệm một số lãnh đạo Sở ở Hải Phòng không đúng quy định, yêu cầu thực hiện tuyển dụng công chức đúng các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, chỉ đạo, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ phải nghiêm túc kiểm điểm về khuyết điểm trên, báo cáo với Ban Thường vụ Thành uỷ trước ngày 30/3/2017.

Khẳng định chọn được người tài

Sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020, xuất phát từ nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng chủ trương kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chung.

Thực hiện chủ trương trên, năm 2016, TP Hải Phòng đã kiện toàn nhiều chức danh cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố, trong đó có 03 chức danh được kiện toàn từ nguồn cán bộ ở các doanh nghiệp chuyển về gồm đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP, đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng; đồng chí Đào Trọng Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng; đồng chí Hoàng Triệu Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Việc bổ nhiệm này, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã căn cứ các quy định của Trung ương và Thành uỷ, xem xét kỹ về yêu cầu công tác cán bộ, quá trình công tác, năng lực, trình độ và tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ; xét thấy các đồng chí Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức và Hoàng Triệu Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm qua thực tiễn điều hành tại doanh nghiệp, đều là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại các đơn vị, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo các quy định hiện hành.


Việc bổ nhiệm lãnh đạo Sở, Hải Phòng tiếp thu và nhận khuyết điểm.

Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, quyết định về nhân sự theo quy chế, các đồng chí Lê Trung Kiên, Đào Trọng Đức và Hoàng Triệu Hùng đều được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm vào các chức vụ như trên. Giao Ban cán sự Đảng UBND TP triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ và theo phân cấp quản lý cán bộ, UBND TP đã có các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền. Từ khi nhận nhiệm vụ mới đến nay, cả 3 đồng chí đều hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan và kết quả chung của thành phố.

“Quên” tuyển dụng công chức

Tuy nhiên, do Sở Nội vụ có khuyết điểm, chưa kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc tiếp nhận, xếp lương đối với các đồng chí nêu trên theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 27/02/2017, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 994/BNV-CCVC yêu cầu Sở Nội vụ Hải Phòng báo cáo UBND TP Hải Phòng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tuyển dụng công chức.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ, ngày 17/3/2017, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, chỉ đạo, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chỉ đạo Sở Nội vụ nghiêm túc kiểm điểm về khuyết điểm trên, báo cáo với Ban Thường vụ Thành uỷ trước ngày 30/3/2017.

Mỹ Hạnh

Các bài đã đăng: