18:23 | 15/05/2017

Bổ nhiệm quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia

(Xây dựng) – Sáng 15/5, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã trao quyết định và giao nhiệm vụ Quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP) cho ông Lưu Đức Cường.

Theo Quyết định số 423/QĐ-BXD ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lưu Đức Cường giữ chức vụ Quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho ông Lưu Đức Cường.

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường sinh năm 1975, có 19 năm công tác tại VIUP. Trước đi được bổ nhiệm làm Quyền Viện trưởng, ông Lưu Đức Cường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia.

Chúc mừng ông Lưu Đức Cường nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng vạch ra nhiệm vụ cụ thể, cấp bách đối với Quyền Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công tác tại VIUP, cần phải thực hiện ngay sau khi kiện toàn công tác nhân sự.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đánh giá: Công việc của đồng chí Lưu Đức Cường có thuận lợi là nắm vững nền tảng, nền nếp và truyền thống của Viện. Tuy nhiên, đồng chí Cường nhận nhiệm vụ mới trong hoàn cảnh Viện đang rất khó khăn, trải qua một thời gian khá dài trì trệ cả về tài chính lẫn công tác chuyên môn. Đây là những vấn đề đầu tiên mà Viện cần khẩn trương tập trung giải quyết ngay. Quyền Viện trưởng cần phải nỗ lực tập hợp anh em, kiện toàn lại bộ máy cán bộ trong toàn đơn vị; khai thác, tạo điều kiện để phát huy điểm mạnh của mỗi cá nhân, hạn chế các điểm yếu, không nề hà, cả nể, không phân biệt tuổi tác; phải có chế độ đãi ngộ đối với người có năng lực, đảm bảo thu nhập xứng đáng với tài năng.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn giao nhiệm vụ cụ thể cho Quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Viện còn rất nhiều việc phải làm. Trong thời gian 6 tháng thử thách dành cho Quyền Viện trưởng Lưu Đức Cường, lãnh đạo Bộ Xây dựng, đặc biệt là Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn sẽ chỉ đạo sát sao về mặt chuyên môn, nhất là mảng quy hoạch kiến trúc, đồng thời hỗ trợ về tài chính để đảm bảo hoạt động của Viện được thông suốt, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các đồ án, đề tài, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao.

Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ mới, Quyền Viện trưởng Lưu Đức Cường phải tập trung nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công tác tại Viện, vấn đề tài chính phải minh bạch rõ ràng, có vấn đề vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo Bộ, mà trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn để kịp thời chỉ đạo xử lý. Thứ trưởng kỳ vọng tập thể sẽ ủng hộ, sát cánh cùng đồng chí Lưu Đức Cường xây dựng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia trở thành một tập thể vững mạnh, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ, công nhân viên, nâng cao vị thế của Viện ở cả trong và ngoài nước.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, Quyền Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm và ủng hộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, các Cục, Vụ chức năng, nguyên Viện trưởng Ngô Trung Hải và toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động tại Viện.

Là người có 19 năm công tác và trưởng thành tại Viện, Quyền Viện trưởng Lưu Đức Cường đã trải qua nhiều vị trí. Trên cương vị cao nhất, đồng chí Lưu Đức Cường khẳng định sẽ nỗ lực từng bước phấn đấu, hoàn thiện, cố gắng hết sức chèo lái con thuyền Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tiến đến những thành công mới.


Quyền Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao phó.

Những nhiệm vụ cấp bách mà Quyền Viện trưởng xác định ngay khi nhận nhiệm vụ là: Kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định, kiện đoàn kết nội bộ, tìm phương pháp cải tổ phù hợp khắc phục những tồn tại về nhân sự hiện nay; Nâng cao năng lực, nâng cao chất lượng các đồ án được lãnh đạo Bộ giao và các đề tài nghiên cứu khoa học; Tìm nguồn việc, chia công việc phù hợp để đảm bảo “sức khỏe tài chính” tốt lên, đảm bảo nguồn thu nhập cho các cán bộ, công nhân viên trong Viện.

Phương Liên - Thu Hà

Các bài đã đăng: