17:12 | 17/11/2017

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà gửi thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

(Xây dựng) - Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã gửi tới toàn thể các các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, công viên chức công tác trong lĩnh vực đào tạo của ngành Xây dựng lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Báo điện tử Xây dựng trân trọng đăng tải nội dung bức thư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Kính gửi: Các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ, công viên chức công tác trong lĩnh vực đào tạo của ngành Xây dựng

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (1977-2017), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và công viên chức công tác trong lĩnh vực đào tạo của ngành Xây dựng lời chúc mừng nồng nhiệt.

Thưa các đồng chí,

Trong bối cảnh kinh tế cả nước và ngành Xây dựng và của từng nhà trường bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh này, cán bộ, công viên chức, và người lao động toàn Ngành đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện kế hoạch công tác đề ra và đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Ngành, trong năm học vừa qua, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên các trường đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ngành đã có nhiều cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các giải pháp để đổi mới công tác quản lý, đổi mới mô hình, phương pháp dạy học và đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, qua đó tiếp tục có những đóng góp trực tiếp vào mục tiêu củng cố, nâng cao chất lượng nhân lực Ngành, vì sự phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương.

Năm học 2017-2018 là năm thứ hai chúng ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thành công mục tiêu trên, nhiệm vụ của ngành Xây dựng là rất to lớn và nặng nề, đòi hỏi phải phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành và của đất nước. Vì vậy, tôi mong muốn và tin tưởng rằng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công viên chức các trường đào tạo, các cơ sở giáo dục toàn Ngành sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trong sáng, liên tục đổi mới và sáng tạo, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp đào tạo nhân lực của ngành Xây dựng và cả nước.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, các em học sinh, sinh viên và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!

Đồng chí Phạm Hồng Hà

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Các bài đã đăng: