11:14 | 27/08/2015

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ

(Xây dựng) - Ngày 21/8/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 969/QĐ-BXD về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 526/QĐ-BXD ngày 08/5/2015. Báo điện tử Xây dựng đăng nguyên văn Quyết định này.

Báo điện tử Xây dựng

Các bài đã đăng: