21:24 | 08/11/2013

Bộ Xây dựng đề nghị các đô thị “Xây dựng đô thị tăng trưởng Xanh”

Ngày 08/11, tại Cung Quy hoạch Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng), Hiệp hội Đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam (08/11) với chủ đề “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”.

Tới dự có nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng đại diện của các bộ, ngành, địa phương và hơn 50 đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia.

Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị cho biết: Ngày 20/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg chính thức công nhận ngày 08/11 hàng năm là “Ngày Đô thị Việt Nam”.

Từ đó đến nay, Ngày đô thị Việt Nam đã được tổ chức hàng năm nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, chính quyền các đô thị, các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị (PTĐT), các chuyên gia và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và PTĐT.

Năm nay, chủ đề của Ngày đô thị Việt Nam là “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh” nhằm mục đích kêu gọi các đô thị trên toàn quốc hưởng ứng và có các kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện chủ đề này trong năm 2014 và các năm tiếp theo; quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách quan trọng về phát triển đô thị đã được Chính phủ đã ban hành; kế thừa những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình phát triển đồng thời tiếp thu những tiến bộ và kinh nghiệm thành công của thế giới để chuyển đổi tư duy, từng bước xây dựng thế chủ động để phát triển bền vững các đô thị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã chúc mừng Ngày Đô thị Việt Nam và đánh giá cao những kết quả tích cực trong việc PTĐT gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong những năm qua.

Theo Thứ trưởng, hệ thống đô thị Việt Nam đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Tính đến tháng 9/2013, mạng lưới đô thị Việt Nam đã có gần 770 đô thị, với tỷ lệ đô thị hoá đạt hơn 33%. Đô thị đã khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng và cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đô thị Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như: Quy hoạch còn thiếu, chất lượng quy hoạch còn thấp; Phát triển đô thị còn bị động, thiếu kế hoạch gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực…

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị triển khai chậm, chưa đảm bảo và thiếu đồng bộ, kinh tế đô thị chưa bền vững… Bên cạnh đó, hệ thống đô thị Việt Nam cũng đang phải đối diện với những thách thức mới do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng.

Thứ trưởng cho biết: Trước các thách thức của thực tế phát triển nêu trên, việc xác định phương thức phát triển bền vững thông qua việc xây dựng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh là phù hợp và rất cần thiết.

Định hướng này cũng là một trong những nội dung chính của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 9/2012.

Thứ trưởng chỉ đạo: Xây dựng đô thị Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Quy hoạch, quản lý quy hoạch theo hướng tiếp cận đô thị bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế-sinh thái; Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường và thích ứng BĐKH; Phát triển các loại hình đô thị xanh, đô thị sinh thái, công trình xanh cùng với nâng cao diện tích không gian cây xanh, mặt nước…

Để hiện thực hóa định hướng phát triển này, Bộ Xây dựng đã và đang hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng BĐKH: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, hệ thống văn bản dưới luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn… từng bước tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam.

Hiện Bộ cũng đang tổ chức xây dựng “Chiến lược phát triển công trình xanh ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050” và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tiết kiệm năng lượng và tài nguyên của ngành, đồng thời hoàn thiện tiêu chí đánh giá công trình xanh; hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các hướng dẫn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó BĐKH cũng đã được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là tiền đề triển khai các chương trình, dự án phục vụ định hướng phát triển đô thị xanh, ứng phó BĐKH tại Việt Nam.

Nhân ngày đô thị Việt Nam 8-11, Bộ Xây dựng cùng với Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã phát động “Xây dựng đô thị tăng trưởng Xanh”.

Theo ông Đỗ Viết Chiến – Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, tăng trưởng xanh đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, khắc phục những hạn chế về nguồn lực và nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH qua đó thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng một cách bền vững.

Một trong ba nhiệm vụ chiến lược mà Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra là cần thiết phải “Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững”. Vì vậy, việc phát triển đô thị bền vững, tạo lập thói quen tiêu dùng xanh, duy trì lối sống thân thiện với môi trường đang là những giải pháp cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phạm Vũ – Tuấn Anh

Các bài đã đăng: