16:08 | 11/01/2018

Bộ Xây dựng họp Hội đồng thi đua khen thưởng

(Xây dựng) - Ngày 11/01, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng. Tham gia cuộc họp còn có lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ.

Qua một thời gian thẩm định hồ sơ một cách minh bạch và nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng đã đưa vào danh sách xét duyệt khen thưởng nhiều tập thể.

Thứ Trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, cần phải thẩm định hồ sơ một cách nghiêm túc và minh bạch đối với tất cả các trường hợp được đưa lên xét duyệt, từ các khối quản lý Nhà nước cho đến các Tổng Cty, các Cty con trực thuộc, để không bị bỏ sót bất cứ trường hợp nào.

Qua xét duyệt, nhiều đơn vị khối quản lý Nhà nước và các Tổng Cty điển hình tiên tiến được nêu tên và biểu dương trước Hội đồng thi đua khen thưởng, đồng thời cũng có nhiều đơn vị chưa được đưa vào danh sách xét duyệt vì chưa đủ điều kiện như chậm nộp thuế, chậm lương, chậm bảo hiểm...

Cuộc họp đã diễn ra hết sức nghiêm túc với nhiều ý kiến đóng góp của các lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện cho Hội đồng thi đua khen thưởng.

Hạ Ly

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: