10:34 | 02/10/2019

Bộ Xây dựng tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(Xây dựng) - Ngày 01/10 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình tập huấn "Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính" của Bộ Xây dựng, dành cho học viên là cán bộ Bộ phận một cửa, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, lãnh đạo, chuyên viên bộ phận hành chính các đơn vị thuộc Bộ. Dự chương trình tập huấn có lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh phát biểu khai mạc Chương trình tập huấn.

Chương trình tập huấn là một trong những sự kiện quan trọng trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng; đồng thời thúc đẩy, tạo động lực để các đơn vị thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính - Một trong những nội dung có tính đột phá trong chương trình cải cách hành chính của ngành Xây dựng.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh nhấn mạnh sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành Xây dựng, đồng thời cho biết, ngày 1/10/2019 là ngày kỷ niệm tròn 1 năm thành lập và hoạt động của Bộ phận một cửa tại Văn phòng Bộ Xây dựng. Trong 1 năm qua, với tinh thần nghiêm túc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng đã tiếp nhận hơn 20.000 lượt hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết và trả kết quả hơn 19.000 hồ sơ, đồng thời triển khai phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ bưu chính công ích, Cổng Dịch vụ công để tạo dịch vụ công nhanh chóng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Nguyễn Duy Hoàng phổ biến những nhiệm vụ cơ bản khi triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại chương trình tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Nguyễn Duy Hoàng đã phổ biến những nhiệm vụ cơ bản khi triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tới các học viên.

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Ngọc Quang hướng dẫn các học viên làm quen với công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng.

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Quang đã hướng dẫn các học viên làm quen với công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng, đồng thời cho biết, Trung tâm Thông tin sẽ tổ chức tập huấn cho tất cả đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có nhu cầu tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian sớm nhất.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn.

Trần Đình Hà

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: