21:15 | 21/04/2019

Bộ Xây dựng thực hiện các nghị quyết, kết luận của UBTV Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng UBND TP Hà Nội báo cáo việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Uỷ ban thường vụ (UBTV) Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.


Ảnh minh họa.

Thực hiện Kế hoạch triển khai nội dung “Xem xét thực hiện các nghị quyết, kết luận của UBTV Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018” tại Văn bản số 377/KH-UBTVQH14 ngày 08/3/2019 của UBTV Quốc hội, Bộ Xây dựng thực hiện rà soát việc triển khai thực hiện theo Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ và UBND TP Hà Nội rà soát, đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc xây dựng danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời các đối tượng phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

Ngoài ra, cần rà soát, đánh giá việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ quan đơn vị theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 và gửi văn bản đến Bộ Xây dựng trước ngày 25/4/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: