09:31 | 26/06/2019

Bộ Xây dựng trả lời một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong – Đoàn Đoàn biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và chất lượng công trình xây dựng.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Nội dung ý kiến như sau:

“Xin phép trao đổi hai vấn đề. Cử tri cho rằng quản lý Nhà nước về xây dựng của ta rất yếu kém. Quản lý thực hiện theo quy hoạch đô thị được duyệt chưa tốt, lãng phí đất đai và nguồn lực. Tình trạng xây dựng không tuân thủ theo quy chế quản lý quy hoạch, về kiến trúc cũng chưa tốt, trách nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào và giải pháp khắc phục vấn đề này?

Vấn đề thứ hai về chất lượng xây dựng công trình và xử lý sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản rất yếu và rất chậm. Vấn đề này là do tác nghiệp của ngành, chứ không phải do các hệ thống chính sách pháp luật của ta chưa hoàn thiện. Trong Báo cáo số 50 của Bộ trưởng cho rằng, do pháp luật chưa hoàn thiện và 7 giải pháp đưa ra để thực hiện không có giải pháp nào đúng với tồn tại, hạn chế này. Tôi muốn biết quan điểm của Bộ trưởng xử lý vấn đề này như thế nào và giải quyết công tác tổ chức bộ máy cán bộ trong ngành xây dựng như thế nào để đáp ứng yêu cầu. Xin cảm ơn Bộ trưởng”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời bằng văn bản như sau: Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng đã được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quản quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý ngày càng nâng cao hơn, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh (điều này đã được thể hiện trong Báo cáo số 28/BC-ĐGS, ngày 20/5/2019 của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XIV về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 và Báo cáo số 1329/BC-UBKHCNMT14, ngày 10/5/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và quy hoạch, kiến trúc).

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng còn nhiều hạn chế, tồn tại, có nội dung còn yếu kém. Những hạn chế, tồn tại trong quản lý, thực hiện quy hoạch đã được Bộ Xây dựng báo cáo cụ thể về tình hình, nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới tại Báo cáo số 70/BC-BXD ngày 31/5/2019 đã được gửi tới các vị Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Trong các nguyên nhân có nguyên nhân về việc hệ thống quy định pháp luật chưa được hoàn thiện, tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở khâu tổ chức thực hiện quy định pháp luật, trong đó có hạn chế, yếu kém của ngành Xây dựng và Bộ Xây dựng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Do vậy, trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là: Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đã bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn chưa kịp thời; Chất lượng lập, thẩm định quy hoạch do Bộ Xây dựng thực hiện còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các địa phương trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch chưa thường xuyên, kịp thời.

Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin nghiêm túc nhận trách nhiệm, đã và đang nỗ lực thực hiện những giải pháp như trong báo cáo đã gửi tới quý vị Đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, trong thời gian qua, công tác quản lý, kiểm soát về chất lượng công trình xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công trình xây dựng ngày càng được nâng cao hơn. Bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại đã được Bộ Xây dựng nêu cụ thể về tình hình, nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới tại Báo cáo số 50/BC-BXD, ngày 19/4/2019 đã gửi tới các vị Đại biểu Quốc hội. Trong báo cáo này, Bộ Xây dựng đã đề xuất 6 nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đây đều là những giải pháp có liên quan trực tiếp tới việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực này. Tuy có thể chưa đầy đủ, toàn diện và chưa đáp ứng được yêu cầu của Đại biểu, nhưng nếu tổ chức thực hiện tốt các giải pháp này, sẽ tạo ra được những chuyển biến tích cực hơn nữa.

Bộ Xây dựng nhận thức đầy đủ về một giải pháp cơ bản nhất để năng cao năng lực, chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng được giao là phải củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng đã xây dựng và thực hiện kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Trong đó, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng (cụ thể là Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện một số giải pháp như ban hành và công bố công khai quy chế làm việc, quy trình công tác; luân chuyển công chức theo quy định của Chính phủ; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chỉ nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức thông qua Bộ phận một cửa của Bộ; bồi dưỡng đào tạo nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức…) và cơ quan Thanh tra Bộ (như: Kiện toàn tổ chức; đào tạo chuyên môn và giáo dục đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh; ban hành các quy chế về hoạt động và giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra). Trong trường hợp phát hiện được hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức chuyên môn, quản lý, cán bộ thanh tra Bộ, Bộ Xây dựng sẽ kỷ luật nghiêm khắc theo quy định, không có vùng cấm, không bao che cho bất kỳ cán bộ nào vi phạm pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Bến Tre, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý trong thời gian tới.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: