16:44 | 22/01/2019

Bộ Xây dựng triển khai xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Xây dựng) - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh cuộc họp.

"Để chuẩn bị cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Xây dựng được giao chuẩn bị báo cáo liên quan đến hai lĩnh vực, một là: Đánh giá tình hình nhiệm vụ của ngành Xây dựng thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Hai là: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đô thị giai đoạn 2011-2020, mục tiêu giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Bộ Xây dựng phân công thành lập bộ phận chỉ đạo gồm Bộ trưởng và các Thứ trưởng; bộ phận biên tập gồm hai tổ do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh và Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm tổ trưởng. Thành viên các tổ biên tập là lãnh đạo tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các tổ biên tập chủ động họp, xây dựng, nội dung đề cương chi tiết sớm cho kịp tiến độ đề ra, để sau đó còn lấy ý kiến của các địa phương, chuyên gia trong và ngoài ngành Xây dựng. Việc triển khai thực hiện phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và kịp thời.

Dự kiến, báo cáo chính thức của ngành Xây dựng phục vụ cho việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2019.

Vân Anh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: