16:00 | 11/07/2019

Chi bộ Báo Xây dựng kết nạp thêm 3 Đảng viên mới

(Xây dựng) - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 3 Đảng viên mới là đồng chí Nguyễn Quốc Gia – Phụ trách Trung tâm truyền thông Báo Xây dựng; đồng chí Vũ Thị Thoa – Phó Trưởng Ban Xây dựng và Pháp luật và đồng chí Đỗ Hải Nguyên - phóng viên Ban Điện tử Báo Xây dựng theo đúng điều lệ và nghi thức kết nạp Đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đảng viên mới.

Dự lễ kết nạp Đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng; đồng chí Tào Khánh Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng biên tập; đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng biên tập; đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – Phó Tổng biên tập cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ.

Ba quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng là những cán bộ trẻ, có năng lực trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và đều được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường công tác.

Dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các đồng chí đã trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí: Nguyễn Quốc Gia, Vũ Thị Thoa, Đỗ Hải Nguyên đã tuyên thệ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên và nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng giao nhiệm vụ cho các Đảng viên mới, với tinh thần tích cực rèn luyện, giữ tinh thần đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ góp phần xây dựng Báo Xây dựng trở thành tập thể vững mạnh.

Giao nhiệm vụ cho 3 Đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh: “Các Đảng viên mới được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng phải không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; giữ vững phẩm chất chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh; phải luôn xác định đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Với những Đảng viên làm nghề báo, người “Chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa” thì lại cần tính kiên định và lập trường giai cấp vững vàng... Như vậy, báo chí mới thực sự phục vụ Tổ quốc và nhân dân…

Với những Đảng viên trẻ Báo Xây dựng, việc học hỏi ở cấp trên, ở đồng nghiệp và những người đi trước là hết sức cần thiết bởi đối tượng bạn đọc rất đặc thù chuyên ngành Xây dựng. Viết báo ngành mà không hiểu ngành thì làm sao hoàn thành được các nhiệm vụ chính trị Bộ Xây dựng giao”.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng trao quyết định kết nạp Đảng cho các Đảng viên mới.

Khánh Hòa

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: