10:28 | 19/01/2019

Cục Hạ tầng kỹ thuật tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(Xây dựng) – Ngày 18/1 tại Hà Nội, Cục Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục HTKT đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Cụ thể, trong năm vừa qua tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch tập trung đạt khoảng 86% (Tăng trưởng +1,5% so với năm 2017), tỷ lệ thất thoát thu nước sạch giảm xuống còn khoảng 21,5%, định hướng đến năm 2020 là 18%); tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 86% trong đó tỷ lệ chôn lấp khoảng 70%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 12,5% (có 45 cơ sở xử lý nước thải tập trung đưa vào hoạt động, tăng 4 cơ sở so với năm 2017).

Theo đó, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTG ngày 07/5/2018 về Điều chỉnh chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước, báo cáo lãnh đạo Bộ theo đúng kế hoạch dự kiến tháng 6/2018 trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Trong năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện kế hoạch hành động của Cục luôn bám sát chương trình công tác năm 2018 của Bộ, cơ bản theo đúng tiến độ. Công tác quản lý Nhà nước trong đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các địa phương tiếp tục được rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong đầu tư và chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở địa phương, vùng, miền trên cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, hoạt động của Cục vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Chưa quyết liệt trong công tác rà soát, đề xuất và xây dựng văn bản pháp luật; công tác hướng dẫn, kiểm tra nắm bắt vướng mắc, bất cập thực thi văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn các địa phương còn hạn chế; một số văn bản xử lý kéo dài, chất lượng chưa cao, các dự án thường dồn vào cuối năm mới tổ chức thực hiện và giải ngân.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục HTKT cũng đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Cụ thể, hoàn thiện thể chế, chủ động nắm bắt tình hình, nghị quyết của Chính phủ, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; trao đổi thống nhất trong cấp ủy, trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; phân công lãnh đạo Cục chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch cụ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn biểu dương những kết quả mà Cục HTKT đã đạt được trong năm 2018. Thứ trưởng đề nghị Cục HTKT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: Chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tổ chức, rà soát cụ thể các mục tiêu, kết quả cần đạt được trong các Quyết định đã được phê duyệt như điều chỉnh định hướng cấp nước, thoát nước; điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn; chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn; chương trình cấp nước an toàn; chương trình chống thất thoát, thất thu và kế hoạch hành động của Bộ đã ban hành.

Thay mặt Cục HTKT, Cục trưởng Mai Thị Liên Hương tiếp thu ý kiến góp ý của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Cục trưởng cũng hy vọng rằng với nỗ lực và quyết tâm của các cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại các phòng, ban sẽ từng bước giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2018 và hoàn thành mục tiêu đặt ra năm 2019.

Quang Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: