15:54 | 15/05/2019

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản được giao thêm nhiệm vụ mới

(Xây dựng) - Ngày 9/5/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký Quyết định số 357/QĐ – BXD giao Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Trọng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo).


Ông Nguyễn Trọng Ninh (người bên phải) trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và được sử dụng bộ máy, nhân sự của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

Hải Đăng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: