18:02 | 24/11/2017

Đại hội công đoàn CC1 lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 – 2022

(Xây dựng) – Sáng 24/11, Công đoàn Tổng Cty xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ – Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, ông Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng.


Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn CC1.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn CC1 đã phát triển với gần 2.900 đoàn viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII đề ra. Trong đó, thành lập mới 03 Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo 100% doanh nghiệp mới thành lập đều được có Công đoàn cơ sở.

Trong tất cả các đơn vị trực thuộc CC1 đều đã có tổ chức Công đoàn; đồng thời, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công đoàn trên 1.500 lượt người; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đạt 33,3%; tỷ lệ xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh liên tục tăng hàng năm; 100% Công đoàn cơ sở thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể có từ 02 nội dung trở lên và có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; trên 18.000 lượt lao động được đào tạo công tác an toàn vệ sinh lao động ...


Ông Trần Mạnh Tần – Chủ tịch Công đoàn CC1 khóa VIII phát biểu khai mạc Đại hội IX Công đoàn Tổng Cty CC1.

Bên cạnh các chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề ra cũng được Công đoàn CC1 xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện từng chương trình. Kết quả thực hiện 04 chương trình công tác đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động Công đoàn từ sau Đại hội đến nay.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tham gia quản lý ở một số Công đoàn cơ sở chưa chủ động; các hình thức tuyên truyền về chính sách pháp luật lao động cho người lao động tại một số đơn vị có lực lượng lao động phân tán chưa thực hiện có hiệu quả; tại một số đơn vị khó khăn, công tác giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động chưa được kịp thời, do còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội...


Toàn cảnh Đại hội IX Công đoàn CC1.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn CC1 trong nhiệm kỳ 2017-2022 là: Chủ động, sáng tạo trong hoạt động; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của Tổng Cty và ngành Xây dựng.

Trong đó, coi trọng việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi của công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Tổng Cty và ngành Xây dựng.


Ông Lê Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CC1 phát biểu tại Đại hội Công đoàn CC1.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn CC1 phấn đấu tuyên truyền, vận động kết nạp 100% công nhân lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên ở tất cả các doanh nghiệp vào Công đoàn, với số lượng dự kiến 1.500 đoàn viên mới; thành lập công đoàn cơ sở ở 100% các doanh nghiệp mới thành lập có tư cách pháp nhân do Tổng Cty hoặc các doanh nghiệp thành lập; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên đạt 80%; phấn đấu mỗi năm đạt từ 80% Công đoàn cơ sở vững mạnh và không có Công đoàn cơ sở yếu kém; 100% các Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng và bổ sung nội quy, quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; 100% các Công đoàn cơ sở thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động…

Phát biểu chúc mừng Đại hội IX Công đoàn Tổng Cty xây dựng số 1, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam gửi lời chúc mừng tới Đại hội và mong muốn Công đoàn CC1 làm tốt hơn nữa vai trò là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động và cùng với lãnh đạo doanh nghiệp ký những thỏa ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động.


Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua cho các Công đoàn xuất sắc của CC1

Đồng thời, bà Lệ cũng giao 6 nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới của Công đoàn CC1 với mục tiêu chủ động hơn nữa trong việc tham gia phối hợp với chuyên môn, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm giải quyết tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động. Tăng cường kiểm tra giám sát giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên công đoàn không để đơn thư vượt cấp và tranh chấp lao động tập thể…

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 đoàn viên Công đoàn.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX ra mắt Đại hội.

Cao Cường

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: