19:18 | 08/09/2017

Đảm bảo thực hiện hiệu quả tiến độ tái cơ cấu – cổ phần hóa doanh nghiệp

(Xây dựng) – Đó là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo các Tổng Cty thuộc Bộ về công tác hoạt động SXKD và tái cơ cấu – cổ phần hóa DN (TCC-CPH).


Bộ trưởng đề nghị các Tổng Cty, DN phối hợp với các cục, vụ chức năng của Bộ xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án khả thi, báo cáo lãnh đạo Bộ trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo tổng hợp của Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ Xây dựng), nhìn chung hoạt động kinh doanh, đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017 của các DN thuộc Bộ đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2017. Một số đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch như VIGLACERA, VICEM, LILAMA; một số dự án được khởi công mới và tiếp tục đầu tư; một số hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả.

Về công tác sắp xếp, tái cơ cấu DN: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nghiêm túc triển khai, thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu các DN nhà nước, DN có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và đã đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ đề ra như: Triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/02/2017 và văn bản chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017; tiếp tục thực hiện công tác CPH đối với 4 Tổng Cty – Cty mẹ còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM); triển khai công tác TCC Cty CP Xi măng Hạ Long và Xi măng sông Thao; thực hiện công tác thoái, tăng, giảm vốn tại các Tổng Cty – CTCP có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, tại các Cty con, Cty liên kết của các Tổng Cty; thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của các DN thuộc Bộ Xây dựng sau CPH trên sàn giao dịch chứng khoán…


Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động SXKD, TCC-CPH cũng như những ý kiến đề xuất, kiến nghị từ đại diện lãnh đạo các Tổng Cty, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà biểu dương những DN hoạt động hiệu quả, đồng thời chia sẻ với nhiều DN gặp khó khăn trong thời gian qua.

Đối với hoạt động SXKD của DN, Bộ trưởng yêu cầu rà soát lại danh mục đầu tư vào các Cty con, Cty liên doanh, liên kết, góp vốn vào đơn vị khác; phân tích đánh giá tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính, quản lý tài sản; chấm dứt tình trạng Cty mẹ thực hiện bảo lãnh cho các Cty con vượt quá tỷ lệ vốn góp của Cty mẹ tại Cty con; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của các TCty về tài chính, đầu tư của DN…

Về công tác TCC-CPH DN, Bộ trưởng nhấn mạnh, các DN cần phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, phải rà soát toàn bộ, xác định chính xác tiến độ cụ thể, trong đó chú trọng tối đa hóa lợi ích của nhà nước, của người lao động; sau TCC, DN phải phát triển mạnh hơn, thực hiện hiệu quả tốt hơn với ngành nghề cốt lõi của mình; chống thất thoát, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc biệt phải gắn TCC với CPH…

Bộ trưởng đề nghị các Tổng Cty, DN phối hợp với các cục, vụ chức năng của Bộ như: Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Quản lý Doanh nghiệp… xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án khả thi, cụ thể (giá trị DN, phương thức thoái vốn, cổ đông chiến lược…), báo cáo lãnh đạo Bộ trong thời gian sớm nhất.

Linh Đan

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: