14:41 | 18/04/2018

Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: Đẩy mạnh học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Tính đến giữa tháng 4/2018, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng liên tuc mở các lớp học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại các Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng giới thiệu những nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập chuyên đề năm 2018 trở thành thường xuyên, liên tục; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế; mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết hợp cùng đợt học tập chuyên đề 2018 lần này, báo cáo viên thông tin tình hình kinh tế - xã hội cả nước quý 1/2018, cung cấp thêm thông tin thời sự trong nước - quốc tế, về kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết 54-NQ/QH của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Lê Anh - Cao Cường

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: