14:29 | 10/03/2019

Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

(Xây dựng) - Ngày 08/3 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo chuyên gia góp ý cho Đề cương Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị giai đoạn 2021 -2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia Ban Kinh tế Trung ương, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), Viện Xã hội học, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Filbright, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, bất cập, trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến chuyên gia góp ý làm rõ xu hướng, vai trò động lực của khu vực đô thị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển đô thị cho giai đoạn 2021 - 2030 phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và tham khảo xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cảm ơn các chuyên gia trong nước, quốc tế đã tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu để nhanh chóng hoàn chỉnh Đề cương Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Đình Hà - Linh Anh

Các bài đã đăng: