09:32 | 12/10/2017

Điểm tin Báo Xây dựng số 82 + 83 (1989 + 1990)

(Xây dựng) - Trên Báo Xây dựng ngày 12/10/2017 có các thông tin nổi bật sau: Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Gỡ rào cản cho doanh nghiệp; Đơn giản hóa 22 TTHC thuộc quản lý của Bộ Xây dựng; Tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới; Nhìn lại hướng phát triển không gian: Từ quy hoạch chung đến kiện toàn thể chế quản lý; Người mang nhà giá rẻ đến với công nhân; Những cung đường BOT: Oằn mình “cõng” phí.

Báo điện tử Xây dựng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: