09:33 | 07/12/2017

Điểm tin Báo Xây dựng số 98 (2005)

(Xây dựng) - Trên Báo Xây dựng ngày 07/12/2017 có các thông tin nổi bật sau: Sản xuất kính xây dựng: Đáp ứng nhu cầu trong nước về chất và lượng; 6 nhiệm vụ KHCN về VLXD trọng điểm bổ sung năm 2018: Yêu cầu có sản phẩm cụ thể; Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị toàn quốc về VLXD; Phát triển hay không mặt dựng kính trong công trình; Ngành xây dựng Hải Phòng: Hiệu quả từ đổi mới phương thức quản lý; Ấm cõi đi về nơi gió ngàn Việt Bắc; Đà Nẵng: Kiểm tra mới lòi sai phạm.

Báo điện tử Xây dựng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: