20:51 | 18/05/2017

Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng: Tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt chuyên đề năm 2017

(Xây dựng) – Sáng 18/5, Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu và quán triệt các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã truyền đạt về nội dung 2 tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Sửa đổi lối làm việc" và phân tích những vấn đề trọng tâm của tác phẩm, giúp cho đại biểu tham dự thấy được giá trị to lớn của 2 tác phẩm trên mặc dù được Bác viết từ thời kháng chiến, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Từ đó, mỗi cá nhân sẽ suy nghĩ, soi vào bản thân mình, vị trí mình đang công tác để có cách làm việc tốt hơn, nâng cao bản lĩnh chính trị của bản thân.

Ngoài ra, các học viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền về chủ đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của Người qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Cao Cường

Các bài đã đăng: