13:54 | 12/11/2017

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump lăn bánh trên đường phố Hà Nội

Đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển trên tuyến đường từ khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền, dọc theo Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ đến Phủ Chủ tịch.


Đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời khách sạn Metropole, di chuyển trên phố Ngô Quyền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời khách sạn Metropole, di chuyển trên phố Ngô Quyền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời khách sạn Metropole, di chuyển trên phố Ngô Quyền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. (Ảnh: Quý Chung/TTXVN)


Xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. (Ảnh: Quý Chung/TTXVN)


Xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay. (Ảnh: Quý Chung/TTXVN)


Lực lượng an ninh tổ chức chốt chặn đảm bảo an ninh cho đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Lực lượng an ninh tổ chức chốt chặn đảm bảo an ninh cho đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Lực lượng an ninh tổ chức chốt chặn đảm bảo an ninh cho đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump di chuyển tại ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Người dân đứng bên đường nơi đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ di chuyển qua. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Người dân đứng bên đường nơi đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ di chuyển qua. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Người dân đứng bên đường nơi đoàn xe chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ di chuyển qua. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Theo (TTXVN/VIETNAM+)

Các bài đã đăng: